Toetsplatform jij!

Het online toetssysteem voor het voortgezet onderwijs

Als docent wil je het beste uit je leerlingen halen. Je helpt hen met de ontwikkeling in het vak dat je geeft. Je wilt weten wat hen makkelijk afgaat en op welke onderdelen er extra inspanning nodig is. Als school wil je de opbrengst van al die onderwijsinspanningen inzichtelijk maken en wil je weten hoe het nog beter kan. Het toetsplatform jij! is een compleet leerlingvolgsysteem waarmee docenten en scholen deze wensen en behoeften kunnen realiseren. jij! maakt duidelijk welke kennis of vaardigheden een leerling al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat je je onderwijs daarop kunt aanpassen.

Met jij! toetsplatform weet je zeker dat je leerlingen valide en betrouwbare toetsen en examens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De ruim 500 methodeonafhankelijke toetsen en examens voor taal, rekenen en ander vakken zijn webbased. De toetsen worden voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in het administratiesysteem. Dit scheelt dus veel correctiewerk en administratieve taken.

Methodeonafhankelijke toetsen

De toetsen in jij! zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Europees Referentiekader (ERK), ofwel het Common European Framework of Reference (CEF). Onze leerlijntoetsen zijn ontwikkeld op basis van de tussendoelen van het SLO. Met de toetsen kan worden vastgesteld welk referentieniveau of ERK-niveau een leerling heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Dit maakt het mogelijk om een gedifferentieerde aanpak te kiezen voor verschillende groepen leerlingen. Niet iedereen heeft immers even intensief onderwijs nodig om het gewenste eindniveau te behalen. Omdat de verschillende toetsen in toetsplatform jij! op een onafhankelijke meetlat zijn afgestemd, zijn ze geschikt voor het tonen van de ontwikkeling van de vaardigheden van leerlingen. Zo krijg je als school en als docent informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs.

Minimale administratieve last door integratie administratiesystemen Magister en SOMtoday

Bureau ICE heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in toetsplatform jij! en heeft onder andere integratiemogelijkheden gecreëerd met administratiesystemen Magister en SOMtoday. Dit betekent dat elke administratieve wijziging automatisch wordt overgenomen en dat resultaten direct kunnen worden weggeschreven in het leerlingvolgsysteem. Ga voor meer informatie hierover naar beheer vanuit koppeling Magister of SOMtoday.

Optimaal toetsbeheer door automatisering toetsplan

​Een toetsplan is bedoeld om van tevoren aan te geven hoe en wanneer er getoetst gaat worden. Je kunt in het toetsplan in het toetsplatform jij! de afnameperiode aangeven en toetsen voor leerlingen binnen deze periode op verschillende momenten inplannen. Zo zet je de toetsen in één keer voor een bepaalde periode klaar. Meer informatie over toetsplannen kun je vinden bij waarom een toetsplan?.