Toetsresultaten bekijken

Om de toetsresultaten van een afname te bekijken volg je het volgende stappenplan.

Stap 1 - De gewenste toets selecteren

In het overizcht 'Afnames' kun je met behulp van de zoekbalk of de zoekfilters een specifieke toets vinden. Hierbij kun je bijvoorbeeld zoeken op toetsnaam, klas of afnamedatum. In het tabblad ‘Afnames’ klik je hiervoor op ‘Alle filters’.

Stap 2 - Toetsresultaten bekijken

Op de toetspagina vind je de toetsresultaten van alle leerlingen die de toets gemaakt hebben.

Stap 3 - Toetsresultaten op leerlingniveau bekijken

Door op één van de resultaten van de leerlingen in de lijst onder ‘Resultaat leerlingen’ te klikken, ga je naar de toetsresultaten van een leerling. Hier vind je naast de totaalscore ook de scores op de verschillende onderdelen van de toets.

Klik op de informatieknoppen naast de aspecten om extra informatie te krijgen over de verschillende aspecten.Per aspect wordt hier toegelicht wat er volgens het Referentiekader op dit niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe dat aspect in de toetsen gemeten wordt. Daarnaast kan naar andere niveaus worden doorgeklikt. 

Download hier voor lezen een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen en hier een overzicht voor rekenen. 

Stap 4 - Antwoorden van leerlingen inzien

Om de antwoorden van een leerling te bekijken, klik je op ‘Toets inzien’. Hier zie je welke antwoorden de leerling gegeven heeft en wat de juiste antwoorden zijn.

Voorbeelden:
Er staat een groen vinkje voor een antwoord van een meerkeuzevraag. De leerling heeft dan het juiste antwoord gegeven. Staat er een rood kruis voor een antwoord, dan heeft de leerling de vraag fout beantwoord. Het juiste antwoord wordt weergegeven met een rood bolletje.
Ook bij open vragen markeert een groen vinkje een goed antwoord en een rood kruis een fout antwoord. Door bij fout beantwoorde vragen op het uitroepteken te klikken, zie je wat het juiste antwoord moet zijn.
Ook zie je per vraag hoeveel punten de leerling kan verdienen met het juist beantwoorden ervan, hoeveel punten de leerling heeft gekregen voor de vraag en welk aspect de vraag meet.