Waarom een toetsplan?

In het toetsplan legt u alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen binnen uw instelling overzichtelijk vast, waarbij u formatieve en summatieve toetsen duidelijk van elkaar kunt scheiden. Dit geeft richting aan het onderwijs. Het einddoel (de summatieve niveautoets) en de weg daarnaartoe (de formatieve voortgangstoetsen) zijn immers bekend. Het hanteren van een instellingsbreed toets- plan biedt daarnaast mogelijkheden tot kostenbesparing, gedifferentieerd onderwijs en het borgen van een betrouwbare beoordeling.

Kostenbesparing

Eenheid in toetskeuze geeft de mogelijkheid tot kostenbesparing. Het gebruik van een toetsplan maakt het mogelijk om toetsen centraal te organiseren en af te nemen. Zo kunnen er surveillanten worden ingezet bij de toetsafnames. Ook hoeven toetsen maar eenmalig te worden vastgesteld als afdelingen dezelfde toetsen afnemen.

Gedifferentieerd onderwijs

Met een generiek toetsplan kunt u eenvoudig een centrale nulmeting organiseren. Een centrale nulmeting maakt het startniveau van cursisten inzichtelijk. Zo kunt u in uw onderwijs beter differentiëren. In uw toetsplan legt u tevens de voortgangsmetingen vast. Zo houdt u zicht op de ontwikkeling van cursisten op weg naar het inburgerings- of staatsexamen.

Meer betrouwbare beoordelingen

Door het gebruik van een generiek toetsplan worden binnen een instelling dezelfde toetsen afgenomen. Dit maakt het mogelijk om beoordelingen aselect te verdelen over de beoordelaarspool, zodat docenten niet hun eigen cursisten beoordelen. Dit draagt bij aan de objectiviteit en daarmee de betrouwbaarheid van de beoordeling. Lees hier meer over bij de kwaliteit van de beoordeling borgen.