Wijzigen toewijzing beoordelaars

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Het is mogelijk om de beoordelaar te wijzigen die aan een toets is toegewezen.

Wijzigen beoordelaar

Wanneer de toets aan een verkeerde beoordelaar is toegewezen, dan kan de toewijzing worden ingetrokken. Je moet eerst de toewijzing intrekken, voordat je de beoordelaar kunt veranderen. Ga naar het tabblad Toetsen => Beoordelaarsbeheer => Toegewezen. Vink de gewenste toets aan en kies bij de knop acties voor ‘Trek in. Vervolgens kun je de beoordelaar wijzigen.


De toets staat weer onder het tabblad ‘Niet toegewezen’. Vink de toets aan en kies bij de knop acties voor ‘Wijs beoordelaar toe’.