2.1 Inzet (2F-)3F-toetsen

Het IEP LVS bevat naast het reguliere toetsaanbod ook een aantal toetsen op (2F-)3F-niveau:
Taalverzorging 3F
Lezen 3F
Rekenen 2F-3F

Deze toetsen meten een hoger niveau dan het niveau dat leerlingen in het basisonderwijs in het reguliere onderwijsaanbod krijgen. Wij raden de plustoetsen alleen aan voor leerlingen die op de 1F-2F-toets (Taal) of de 1F-1S-toets (Rekenen) een plafondeffect laten zien. We spreken van een plafondeffect als een leerling (bijna) de maximale ontwikkelscore van 99 op een toets haalt. Daarnaast is het alleen zinvol om deze toetsen af te nemen als de leerling onderwijsaanbod heeft gehad op dit niveau. De (2F-)3F-toets geeft dan inzicht in hoeverre een leerling de leerdoelen uit het VO al beheerst. Referentieniveau 3F is het niveau dat behaald moet worden aan het eind van de havo en mbo-4, zoals het schema uit het Referentiekader taal en rekenen hieronder laat zien:

Het Referentiekader taal en rekenen geeft een gedetailleerd inzicht in de doelen uit de (2F-)3F-toetsen. 

De resultaten van deze toetsen worden in het IEP LVS anders weergegeven dan die van de reguliere toetsen. Er komt geen ontwikkelscore uit, we geven alleen het percentage goed gemaakte vragen. Omdat er geen ontwikkelscore uitkomt, staat deze toets niet in de voortgangsgrafiek. 
De toets kan echter net als alle andere toetsen ingezien worden, en je ziet ook de domeinscores terug in het overzicht. Zo kan je kan de gestelde doelen evalueren en nieuwe doelen stellen met de leerling.