2.1 Inzet (2F-)3F-toetsen

Het IEP LVS bevat naast het reguliere toetsaanbod ook een aantal toetsen op (2F-)3F-niveau:
Taalverzorging 3F
Lezen 3F
Rekenen 2F-3F

Deze toetsen meten een hoger niveau dan het niveau dat leerlingen in het basisonderwijs in het reguliere onderwijsaanbod krijgen. Wij raden de plustoetsen alleen aan voor leerlingen die op de 1F-2F-toets (Taal) of de 1F-1S-toets (Rekenen) een plafondeffect laten zien. We spreken van een plafondeffect als een leerling hoger dan 85% heeft gescoord op de toets. Daarnaast is het alleen zinvol om deze toetsen af te nemen als de leerling onderwijsaanbod heeft gehad op dit niveau. De (2F-)3F-toets geeft dan inzicht in hoeverre een leerling de leerdoelen uit het VO al beheerst. Referentieniveau 3F is het niveau dat behaald moet worden aan het eind van de havo en mbo-4, zoals het schema hieronder laat zien.
Wil je meer informatie over het referentiekader en het 3F-niveau? Kjk dan op de website van het SLO.