6.2.4 Pré-advies & schooladvies

Het IEP LVS berekent een pré-advies (leerjaar 7 periode I en II) en een schooladvies (leerjaar 8 periode I). Deze wordt weergegeven achter ‘IEP-advies’. Het IEP-advies wordt berekend op basis van de (hoogste) toetsresultaten voor de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen in de desbetreffende toetsperiode. Het maakt hierbij niet uit welk niveau toets gemaakt wordt.

Het resultaat voor lezen weegt voor 30% mee, taalverzorging voor 25% en rekenen voor 45%. Dit is dezelfde weging als bij de Eindtoets. Het IEP-advies kent 6 categorieën: pro/vmbo bb, vmbo bb/vmbo kb, vmbo kb/vmbo gl-tl, vmbo gl-tl/havo, havo/wvo en vwo. Dit zijn dezelfde categorieën als bij de Eindtoets.

Let op, het advies is het best passend als de toetsafnames rond januari of april/mei (leerjaar 7) en november (leerjaar 8) plaatsvinden. Houd daar rekening mee met het bepalen van het toetsmoment.

De leerkracht kan ook zelf een schooladvies invullen. Klik op 'Wijzigen', en pas het advies aan. Het advies dat je hier kiest, komt op de talentenkaart. Je kunt hier ook kiezen om geen advies op de talentenkaart te tonen.