6.2.4 Pré-advies & schooladvies

Het IEP LVS berekent een pré-advies (leerjaar 7 periode II) en een schooladvies (leerjaar 8 periode I). Deze wordt weergegeven achter ‘IEP-advies’. Het IEP-advies wordt berekend op basis van de (hoogste) toetsresultaten voor de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen in de desbetreffende toetsperiode. Het maakt hierbij niet uit welk niveau toets gemaakt wordt; <1F-1F, <1F-1F-2F/1S, of 1F-2F/1S. We berekenen het advies op basis van verschillende factoren, waarbij het onderdeel rekenen voor 45% meetelt, lezen voor 30% en taalverzorging voor 25%. Dit is dezelfde weging als bij de doorstroomtoets. Je kunt dit advies niet zelf berekenen, omdat hierin ook de voorspelling verwerkt is op basis van het landelijk gemiddelde. Het IEP-advies kent 6 categorieën: pro/vmbo bb, vmbo bb/vmbo kb, vmbo kb/vmbo gl-tl, vmbo gl-tl/havo, havo/vwo en vwo. Dit komt overeen met de categorieën bij de doorstroomtoets. 

Let op, het advies is het best passend als de toetsafnames in mei/juni (leerjaar 7) en november/december (leerjaar 8) plaatsvinden. Houd daar rekening mee met het bepalen van het toetsmoment.

Je krijgt als uitslag niet alleen het IEP-advies, maar ook of de leerling in het midden of juist meer aan de linker- of de rechterkant van een schooltype zit. Zo heb je meer gedetailleerd inzicht in het advies gebaseerd op de resultaten van rekenen, lezen en taalverzorging.

Dit IEP-advies komt niet automatisch op de talentenkaart van de leerling te staan. Klik op 'Wijzigen', en pas het advies aan. Het advies dat je hier kiest, komt op de talentenkaart. Je kunt er ook voor kiezen om geen advies op de talentenkaart te tonen.