Toetsen en instrumenten

Het IEP LVS bevat verschillende hoofdtoetsen en hart&handen-instrumenten die ingezet kunnen worden om de vaardigheden van een leerling in beeld te brengen. De toetsen en observatie-instrumenten taal en rekenen brengen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van een leerling in beeld. Maar dit zegt natuurlijk niet alles. Een kind is meer dan taal en rekenen. Er zijn meer vaardigheden van invloed op de ontwikkeling van een leerling. Daarom zijn in het LVS ook instrumenten opgenomen voor de hart-handen vaardigheden zoals leeraanpak/leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. In leerjaar 1 en 2 volgen we ook de motorische ontwikkeling van leerlingen.

Inhoudelijke informatie
Voor alle toetsen en instrumenten is in het IEP LVS een Toetswijzer beschikbaar. Als je meer wilt weten over de inhoud en de achtergrond van deze toetsen, ga dan naar Menu > Toetsinformatie, en klik op een toets. Bij 'Downloads' staat de Toetswijzer. 

Praktische informatie
Het overzicht van de toetsen en observatie-instrumenten vind je via ‘Menu’, ‘Toetsinformatie’. 

Je krijgt hier een lijst van alle toetsen en instrumenten te zien. Je kunt hier filteren op vaardigheid of op leerjaar om de toets te vinden die je zoekt. Wanneer je op ‘Bekijk’ klikt, krijg je alle informatie over deze toets te zien. Hier vind je bijvoorbeeld de verwachte afnametijd, de benodigdheden en de onderliggende aspectgroepen. Voor leerjaar 1 en 2 vind je hier ook de toelichtingen van de doelen die geobserveerd kunnen worden voor taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek. Ook kan je de toets inzien met de knop 'Toets uitproberen'. Als je hierop klikt, kom je in de toets terecht en kun je de toets maken net zoals een leerling. Hierdoor kun je als leerkracht de toets voorafgaand aan de toetsafname vast bekijken. Zo weet je wat de leerlingen kunnen verwachten en kun je ze eventueel voorbereiden op de verschillende soorten vragen (open vragen, gesloten vragen, etc.).

De meeste toetsen bestaan uit twee delen; de leerlingen krijgen na het eerste deel de instructie dat zij pas verder mogen als de juf of meester dat zegt. Je kunt er als leerkracht voor kiezen om de leerlingen direct het volgende deel te laten maken of ze eerst een pauze te geven, waarbij de lengte van deze pauze ook door de leerkracht wordt bepaald (een uur, een dag, etc.). Het is wenselijk om beide delen van één toets binnen een week af te nemen, i.v.m. de betrouwbaarheid van de uitslag. Als een leerling ziek wordt o.i.d., dan kun je hiervan afwijken. 

Hieronder zie je een overzicht van alle toetsen en instrumenten in het IEP LVS.

Hoofd - Taal - Taalverzorging (TV), Technisch lezen (TL), Lezen (LE), Woordenschat (WS), Schrijven (SCHR)

Toets

Verwachte
afnametijd
(min)

Audio Aanbevolen
leerjaar
Wijze van
beoordelen

Benodigdheden

Toetsvorm
  Deel 1 Deel 2          
TV 3a 30 30 Ja 3 (periode I) Automatisch Koptelefoon Digitaal

TV 3a
(papier)

30 30 Nee 3 (periode I) Handmatig

Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen

Papier
TV 3b 30 30 Ja 3 (periode II) Automatisch Koptelefoon Digitaal

TV 3b
(papier)

30 30 Nee

3 (periode II)

Handmatig Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen
Papier
TV 4a 30 30 Ja 4 (periode I) Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 4a
(papier)
30 30 Nee 4 (periode I) Handmatig

Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen

Papier
TV 4b 30 30 Ja 4 (periode II) Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 4b
(papier)
30 30 Nee 4 (periode II) Handmatig Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen
Papier
TV 5a 30 30 Ja 5 (periode I) Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 5a
(papier)
30 30 Nee 5 (periode I) Handmatig

Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen

Papier
TV 5b 30 30 Ja 5 (periode II) Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 5b
(papier)
30 30 Nee 5 (periode II) Handmatig Leerkrachtboekje
Leerlingboekje
Afbeeldingen
Papier
TV <1F-1F versie 1 20 20 Ja 6 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV <1F-1F versie 2 20 20 Ja 6 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV <1F-1F-2F versie 1 20 20 Ja 7 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV <1F-1F-2F versie 2 20 20 Ja 7 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 1F-2F versie 1 30 30 Ja 8 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 1F-2F versie 2 30 30 Ja 8 Automatisch Koptelefoon Digitaal
TV 3F 30 - Ja (leerlingen die het 2F
niveau al beheersen)
Automatisch Koptelefoon Digitaal
TL 3a     Nee 3 (periode I) Handmatig   Papier
TL 3b     Nee 3 (periode II) Handmatig   Papier
TL 4a     Nee 4 (periode I) Handmatig   Papier
TL 4b     Nee 4 (periode II) Handmatig   Papier
TL 5a     Nee 5 (periode I) Handmatig   Papier
TL 5b     Nee 5 (periode II) Handmatig   Papier
TL 6a     Nee 6 (periode I) Handmatig   Papier
TL 6b     Nee 6 (periode II) Handmatig   Papier
LE 4a 45 45 Optie* 4 (periode I) Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten 

Digitaal
LE 4b 45 45 Optie* 4 (periode II) Automatisch Koptelefoon
Geprinte teksten
Digitaal
LE 5a 45 45 Optie* 5 (periode I) Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten 

Digitaal
LE 5b 45 45 Optie* 5 (periode II) Automatisch Koptelefoon
Geprinte teksten
Digitaal

LE <1F-1F versie 1

30 30 Optie* 6 Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten 

Digitaal

LE <1F-1F versie 2

30 30 Optie* 6 Automatisch Koptelefoon
Geprinte teksten
Digitaal

LE <1F-1F-2F versie 1

30 30 Optie* 7

Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten
Digitaal

LE <1F-1F-2F versie 2

30 30 Optie* 7 Automatisch Koptelefoon
Geprinte teksten
Digitaal
LE 1F-2F versie 1 30 30 Optie* 8 Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten 

Digitaal
LE 1F-2F versie 2 30 30 Optie* 8 Automatisch Koptelefoon
Geprinte teksten 
Digitaal
LE 3F 30 - Optie* (leerlingen die het 2F
niveau al beheersen)
Automatisch

Koptelefoon
Geprinte teksten 

Digitaal
WS 7 20 - Ja 7 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
WS 8 20 - Ja 8 Automatisch Koptelefoon Digitaal
SCHR 1F 45 - Nee 6, 7 en 8 Handmatig Toetsboekje Papier
SCHR 2F 45 - Nee 7 en 8 Handmatig Toetsboekje Papier

* Optie = De schoolbeheerder kan bij de leestoetsen de audio-ondersteuning aanzetten voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. 

Hoofd - Rekenen

Toets Verwachte
afnametijd (min)
Audio Aanbevolen
leerjaar
Wijze van
beoordelen
Benodigdheden Toetsvorm
  Deel 1 Deel 2          
Rekenen 3a 45 45 Ja 3 (periode I)
Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal
Rekenen 3b 45 45 Ja 3 (periode II) Automatisch Koptelefoon
Denkpapier
Digitaal
Rekenen 4a 45 45 Ja 4 (periode I)
Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal
Rekenen 4b 45 45 Ja 4 (periode II) Automatisch Koptelefoon
Denkpapier
Digitaal
Rekenen 5a 45 45 Ja 5 (periode I)
Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier


Digitaal
Rekenen 5b 45 45 Ja 5 (periode II) Automatisch Koptelefoon
Denkpapier
Digitaal
Rekenen 6a 45 45 Ja 6 (periode I) Automatisch Koptelefoon
Denkpapier
Digitaal

Rekenen <1F-1F

versie 1

30 30 Ja 6 (periode II) Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

Rekenen <1F-1F

versie 2

30 30 Ja 6 (periode II) Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

Rekenen <1F-1F-1S

versie 1

30 30 Ja 7 Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

Rekenen <1F-1F-1S

versie 2

30 30 Ja 7 Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

Rekenen 1F-1S

versie 1

45 45 Ja 8 Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

Rekenen 1F-1S

versie 2

45 45 Ja 8 Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal
Rekenen 2F-3F 30 30 Ja (leerlingen die het 1S
niveau al beheersen)
Automatisch

Koptelefoon
Denkpapier

Digitaal

 

Hart & handen – Sociaal-emotionele ontwikkeling (SOC-EM), leeraanpak (LA), creatief vermogen (CV)

Toets Verwachte
afnametijd (min)
Audio Aanbevolen
leerjaar
Wijze van
beoordelen
Benodigdheden Toetsvorm
  Deel 1 Deel 2          
SOC-EM 3-4 10 - Ja 3 en 4 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
SOC-EM 5-6 15 - Ja 5 en 6 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
SOC-EM 7-8 20 - Ja 7 en 8 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
LA 3-4 10 - Ja 3 en 4 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
LA 5-6 15 - Ja 5 en 6 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
LA 7-8 20 - Ja 7 en 8 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
CV 3-4 10 - Ja 3 en 4 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
CV 5-6 15 - Ja 5 en 6 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal
CV 7-8 20 - Ja 7 en 8 Automatisch

Koptelefoon

Digitaal