Beoordelen

Bij de toetsinformatie kun je zien of een toets handmatig of automatisch wordt beoordeeld. Alle digitale toetsen worden automatisch beoordeeld, alle papieren toetsen moet je nog handmatig nakijken. De toetsen van Technisch Lezen en Schrijven moeten handmatig nagekeken worden. Ook de papieren toetsen van Taalverzorging. 
Nadat de toetsen handmatig zijn nagekeken, verwerk je de beoordeling in het IEP LVS. Je voert de beoordeling in door in het groepsoverzicht te klikken op het bolletje (bolletje met uitroepteken) en vervolgens op ‘Beoordelen’. 

Je komt nu in een ander scherm. Hier kun je de beoordeling van de toetsen invoeren. 
​​​​​​​