6.2.7 Spindiagrammen Hart & Handen

In de spindiagrammen van de hart- en handeninstrumenten zie je hoe de leerling zichzelf ziet op de verschillende onderdelen. In dit spindiagram wordt in één oogopslag duidelijk hoe de aspecten zich onderling tot elkaar verhouden. De instrumenten zijn zelfevaluaties, wat inhoudt dat de scores in het spindiagram een beeld geven van hoe de leerling zichzelf op het moment van de afname ziet en dus scoort. Dit is geen harde wetenschap, maar dit kan je als leerkracht wel veel relevante informatie opleveren. Bijvoorbeeld: waar scoort een leerling zich in verhouding tot de andere aspecten relatief laag of hoog op? Of scoort een leerling zich op alle aspecten bovengemiddeld hoog en is dit iets wat je als leerkracht niet herkent, dan kan het zijn dat de leerling zijn eigen kunnen overschat bijvoorbeeld. 

In het profiel van de leerling is onderstaande weergave beschikbaar van de hart- en handeninstrumenten. De lichtgrijze lijn geeft de scores aan op de laatste afname van het instrument.
Hierdoor kan gemakkelijk een vergelijking worden gemaakt tussen de twee laatste afnames bij een leerling. 

We laten bij alle instrumenten ook een percentage wat betreft sociaal wenselijke beantwoording van de vragen zien. Dit kun je als leerkracht meenemen om de antwoorden van de leerlingen beter te kunnen duiden. Bij een hoge score (>58%) op het aspect sociaal wenselijkheid, moeten de resultaten op de andere aspecten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De kans is dan namelijk groot dat de leerling bij de andere vragen ook sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven, waardoor de uitslag op de aspecten niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid.

Toelichting
Als je meer wilt weten over de inhoud van de instrumenten, raadpleeg dan de toelichtingen. Deze vind je via 'Menu', 'Toetsinformatie' en klik op het intstrument. Klik bij downloads op 'Toelichtingen'.