6.1.1 Overzicht leergroei

Leerjaar 3 t/m 8

Ga naar het tabblad 'Leergroei' in het groepsoverzicht.


Hier zie je per periode de leergroei van elke leerling. Zo kan je snel zien welke leerlingen boven of onder de norm scoren, en welke leerlingen een snelle of langzame leergroei laten zien.

Kies bovenin eerst welke vaardigheid en binnen welke periode je de leergroei wil zien.


Kies vervolgens de norm. Standaard is het landelijk gemiddelde in het IEP LVS actief. Je kan ook de schoolweging als norm selecteren. De norm is dan het gemiddelde van alle scholen die dezelfde schoolweging hebben als jouw school. Is de schoolweging nog niet toegevoegd aan het IEP LVS? De schoolbeheerder leest hier hoe dit moet.
Je kan er ook voor kiezen om geen norm te tonen. Dan zie je alleen de behaalde boven- en ondergemiddelde groei.


In dit overzicht kan je sorteren op leerlingnaam, op het resultaat en op de behaalde leergroei. De leergroei is ingedeeld in vier categorieën, zoals je in de legenda onder het overzicht ziet.