6.2 Resultaten individuele leerling

Je kunt op verschillende manieren naar de resultaten van een leerling:
1 direct naar het leerlingprofiel: in groepsoverzicht op de naam van een leerling klikken
2 direct naar het resultaat van de toets: in groepsoverzicht tabblad 'Status'
3 direct naar het resultaat van de toets: in groepsoverzicht tabblad 'Resultaten'

Het leerlingprofiel
Als je in het groepsoverzicht op de naam van een leerling klikt, kom je in het leerlingprofiel. 

In het leerlingprofiel vind je de volgende onderdelen:

- In groep 7 en 8: Pré-advies en schooladvies (van school en van IEP)
- het niveau van de leerling (hoogst behaalde score op een vaardigheid)
- de leergroei
- de voortgangsgrafiek
- de spindiagrammen van de hart-handen instrumenten (zie hieronder).

Pré-advies + schooladvies
In groep 7 en 8 komt er uit de taal- en rekentoetsen een advies. Dit advies kan de leerkracht aanpassen, wanneer dat wenselijk is. Hieronder zie je hoe dit er in groep 8 uit ziet. In groep 7 zie je hier alleen het advies van groep 7. Als je klikt op 'Wijzigen', dan kun je het advies aanpassen. Het advies dat je hier kiest, komt op de talentenkaart. Je kunt hier ook kiezen om geen advies op de talentenkaart te tonen.

Leergroei + hoofd-resultaat
Bovenaan zie je allereerst de leergroei met daaronder het hoogst behaalde resultaat in deze toetsperiode. De leergroei geeft globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe hard leerlingen in het IEP LVS gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Deze groei wordt bepaald tussen de hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in een vorige toetsperiode en de hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in de huidige toetsperiode.

Zo lees je de leergroeimeter:

Voorbeeld:
De hoogste score van Chris in de vorige toetsperiode (5 maanden geleden) voor taalverzorging was 69 punten. Stel: de gemiddelde leerling groeit in 5 maanden met 6 punten. Als Chris in dat geval een gemiddelde groei doormaakt dan scoort hij op deze toets 75 punten. Chris heeft nu 71 punten behaald, dus de meter staat links van het midden; hij is minder hard gegroeid dan de gemiddelde leerling. (Zie voorbeeld talentenkaart  in Bijlage A of afbeelding rechts)

Let op!
De leergroei geeft de leerkracht een globaal beeld van de groei; het is aan de leerkracht om te bepalen of de groei passend is bij het profiel/de situatie van de leerling. IEP geeft geen oordeel over de groei want de leerkracht kent de leerling echt. 

Voortgangsgrafiek
Onder de leergroei zie je de voortgangsgrafiek van alle hoofd-toetsen gelinkt aan het referentieniveau. Hierin zie je de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen op de verschillende vaardigheden. Op de horizontale as van de grafiek zie je de leerjaren met daarbij de schooljaren. Als een leerling doubleert, komt hier een jaar tussen met daarbij eenzelfde leerjaar. Op de verticale as van de grafiek zie je de ontwikkelscore, die doorloopt van van leerjaar 3 tot en met 8. Je ziet hier ook bij welke ontwikkelscore het 1F- of het 2F(taal)/1S(rekenen)-niveau wordt beheerst.

Wanneer je in de voortgangsgrafiek op een bolletje klikt, zie je het resultaat van die toets. Je kunt hier ook door klikken naar de detailscores van de toets.  

Als je op een van de vaardigheden klikt, dan zie je alleen de voortgangsgrafiek van die vaardigheid en het landelijk gemiddelde op die vaardigheid (het landelijk gemiddelde wordt niet getoond op de talentenkaart voor de leerlingen). Je kunt in dit scherm ook weer op het bolletje van de toets klikken om de toetsnaam, de afnamedatum en het toetsresultaat te zien, of om door te gaan naar de detailscores van de toets.

Spindiagrammen hart & handen
In de spindiagrammen van de hart- en handeninstrumenten, zie je hoe de leerling zichzelf ziet op de verschillende onderdelen. Daarnaast laat de leerling zien hoe hij/zij richting, ruimte en ruggesteun ervaart van de leerkracht. In de spindiagrammen zie je ook hoe het profiel er bij de vorige afname uit zag. We laten bij alle instrumenten ook een percentage wat betreft sociaal wenselijke beantwoording van de vragen zien. Dit kun je als leerkracht meenemen om de antwoorden van de leerlingen beter te kunnen duiden.


Als je op het tabblad ‘Resultaten’ klikt, dan zie je alle resultaten van dit schooljaar. Daaronder zie je alle resultaten van vorige schooljaren. Als je op het oogje klikt achter een resultaat, dan ga je direct naar de detailscores van de toets. 

Je kunt hier ook filteren op een vaardigheid, bijvoorbeeld als je alle resultaten van rekenen van deze leerling onder elkaar wilt zien. 


Direct naar het resultaat - Status
Vanuit het tabblad 'Status' in het groepsoverzicht kun je direct naar het resultaat van een toets op een toets. Als je op een gekleurd bolletje klikt, zie je welke toets het is, de afnamedatum en het toetsresultaat. In de onderbouw vind je het toetsresultaat het percentage goed beantwoorde vragen, in de bovenbouw vind je de beheersing van het referentieniveau met de ontwikkelscore. Als je daarna op ‘Resultaat bekijken’ klikt, dan ga je naar de detailscores van deze toets (dit geldt ook voor de hart-handeninstrumenten). 

Op deze pagina zie je welke toets het is, de afnamedatum, het toetsresultaat en de detailscores. In de onderbouw zul je bij toetsresultaat weer het percentage goed beantwoorde vragen vinden. In de bovenbouw vind je hier de beheersing van het referentieniveau met daarbij de ontwikkelscore. Bij de detailscores vind je per domein het aantal en percentage goed beantwoorde vragen van het totaal (in het voorbeeld 11 van de 29 vragen, dat is 38% goed). In de Toelichting lees je meer over de inhoud van de verschillende aspecten. Dit geeft meer betekenis aan de resultaten waardoor jet kan helpen om de resultaten beter te interpreteren. De Toelichting is te downloaden: Klik in dit scherm op de toetsnaam en daarna bij downloads op ‘Toelichting’.

Direct naar het resultaat - Resultaten
Ook via het tabblad ‘Resultaten’ in het groepsoverzicht, kun je naar de detailscores van de leerling op een toets. Klik op het resultaat om naar de detailscores van deze toets te gaan. Dit geldt niet voor de hart-handeninstrumenten. De resultaten van de leerlingen op de hart-handeninstrumentenworden niet op groepsniveau weergegeven omdat het voor deze instrumenten relevanter is om het op leerlingniveau te bekijken. 

Als je in het tabblad ‘Resultaten’ hebt gekozen voor een vaardigheid, kun je ook direct naar de detailscores. Klik hiervoor op een resultaat om naar de detailscores te gaan.