6.2 Resultaten individuele leerling

Leerjaar 1 en 2

Als je in het statusoverzicht op de naam van een leerling klikt, kom je in het leerlingprofiel. 

Je komt zo op de statuspagina van de leerling. Je ziet daar de spindiagrammen van hart en handen. Klik op het tabblad resultaten om naar de observaties van de leerling te gaan. 

Je ziet hier de resultaten van de observaties van dit schooljaar. Daaronder vind je de resultaten van de observaties van vorige schooljaren. Als je op het oogje achter een observatie klikt, ga je naar de details van de observatie. 

Je kunt hier ook filteren op vaardigheid/instrument. Klik dan rechtbovenaan op het dropdown-menu 'Alle vaardigheden' en kies een vaardigheid. 

In de detailscore van een observatie kan je de gegeven antwoorden voor die observatie bekijken door rechtboven te klikken op 'Bekijk de beoordeling'. Je ziet dan de domeinen en domeinonderwerpen.

Om de antwoorden per doel te bekijken, klik je op het zwarte pijltje voor een domeinonderwerp. 

Leerjaar 3 t/m 8

Je kunt op verschillende manieren naar de resultaten van een leerling:
1. naar het leerlingprofiel: klik op de naam van een leerling
2. naar het resultaat van de toets: klik op het tabblad 'Status'
3. naar het groepsoverzicht per toets: klik op het tabblad 'Resultaten'

1. Het leerlingprofiel
Als je in het groepsoverzicht op de naam van een leerling klikt, kom je in het leerlingprofiel. 

In het leerlingprofiel vind je de volgende onderdelen:

- In groep 7 en 8: pré-advies en schooladvies (van school en van IEP)
- De leergroeimeter
- De individuele voortgangsgrafiek
- De spindiagrammen van de hart-handen instrumenten


Klik op ‘Resultaten’ om alle resultaten van dit schooljaar te zien. Daaronder zie je alle resultaten van vorige schooljaren. Als je op het oogje klikt achter een resultaat, dan ga je direct naar de detailscores van de toets. 

Je kunt hier ook filteren op een vaardigheid, bijvoorbeeld als je alle resultaten van rekenen van deze leerling onder elkaar wilt zien. 


2. Naar het resultaat - Status
Vanuit het tabblad 'Status' in het groepsoverzicht kun je direct naar het resultaat van een toets op een toets. Als je op een gekleurd bolletje klikt, zie je welke toets het is, de afnamedatum en het toetsresultaat. Klik vervolgens op ‘Resultaat bekijken’:

Op deze pagina zie je welke toets het is, de afnamedatum, het toetsresultaat en de detailscores. In de middenbouw zul je bij toetsresultaat weer het percentage goed beantwoorde vragen vinden. In de bovenbouw vind je hier de beheersing van het referentieniveau met daarbij de ontwikkelscore. Bij de detailscores vind je per domein het aantal en percentage goed beantwoorde vragen van het totaal (in het voorbeeld 11 van de 29 vragen, dat is 38% goed). In de Toelichting lees je meer over de inhoud van de verschillende aspecten. Dit geeft meer betekenis aan de resultaten waardoor jet kan helpen om de resultaten beter te interpreteren. De Toelichting is te downloaden: Klik in dit scherm op de toetsnaam en daarna bij downloads op ‘Toelichting’.

3. Naar het resultaat - Resultaten
Via het tabblad ‘Resultaten’ in het groepsoverzicht kun je naar de detailscores van de leerling op een toets. Klik op het resultaat om naar de detailscores van deze toets te gaan. Dit geldt niet voor de hart-handeninstrumenten. De resultaten van de leerlingen op de hart-handeninstrumentenworden niet op groepsniveau weergegeven omdat het voor deze instrumenten relevanter is om het op leerlingniveau te bekijken. 

Als je in het tabblad ‘Resultaten’ hebt gekozen voor een vaardigheid, kun je ook direct naar de detailscores. Klik hiervoor op een resultaat: