6.1.2 Groepsvoortgangsgrafiek

Leerjaar 3 t/m 8

Klik in het groepsoverzicht op het tabblad ‘Voortgang’. Hier zie je de groepsvoortgang van alle taal- en rekentoetsen die de leerlingen gemaakt hebben. De groepsvoortgangsgrafiek toont de gemiddelde ontwikkelscore van de leerlingen uit het huidige leerjaar. Van alle resultaten die een leerling heeft behaald in een periode van het getoonde school- en leerjaar telt de hoogste score mee voor het gemiddelde. Dit gemiddelde wordt als één punt weergegeven. Scores van leerlingen die niet in het getoonde school- en leerjaar vallen worden buiten beschouwing gelaten voor het gemiddelde.

In de tab 'Alle vaardigheden' zie je alle gemiddelden van de toetsresultaten in één overzicht. Klik op één van de vaardigheden om de resultaten van de betreffende vaardigheid te zien. Beweeg over de bolletjes op de lijn om het gemiddelde resultaat te zien:

Onderin de grafiek kan je het landelijk gemiddelde en de schoolweging aanklikken. Deze lijn geeft aan wat het landelijk gemiddelde of de schoolweging is. Zo kan je jouw resultaten met dit gemiddelde vergelijken. Is de schoolweging nog niet toegevoegd aan het IEP LVS? De schoolbeheerder leest hier hoe dit moet.De ruitjes om de lijn geven de individuele resultaten van de leerlingen weer. Beweeg over een ruitje om het resultaat te zien. Wil je inzoomen op één afnameperiode? Maak met je linkermuisknop ingedrukt een vierkant om de periode. Vervolgens zoomt de voortgangsgrafiek in op het vierkant dat je aangegeven hebt. Wil je terug naar de complete grafiek? Klik dan rechtsboven op 'Uitzoomen'. In het filmpje leggen we je precies uit hoe je dit doet.