Resultaten

In het zijmenu vind je alle informatie om de resultaten per groep of voor een individuele leerling te kunnen interpreteren. Bij alle toetsen zie je welk (referentie)niveau de leerling beheerst en welke ontwikkelscore daarbij hoort. Voor het interpreten van de toetsresultaten in het IEP LVS, zie Mijn IEP-kanaal.

Ontwikkelscore
De resultaten van de toetsen rekenen, (technisch) lezen en taalverzorging drukken we uit in een behaald niveau en een ontwikkelscore. In de onderbouw geven we aan of de leerling het niveau van de toets gehaald heeft, bijvoorbeeld 4b. In de bovenbouw geven we aan welk referentieniveau (1F-2F/1S) de leerling gehaald heeft. Voor de ontwikkelscore geldt bij alle vaardigheden: bij een score van 60 heeft de leerling 1F behaald, en bij een score van 80 heeft de leerling 2F/1S behaald.

Toelichting
Als je meer wilt weten over de inhoud van de toetsen, raadpleeg dan de toelichtingen. Deze vind je via 'Menu', 'Toetsinformatie' en klik op de toets. Klik bij downloads op 'Toelichtingen'. 

De toelichting is een document dat inzicht geeft in het gebruikte toetskader van het IEP LVS. Doordat voor iedere vaardigheid, per domein de verschillende niveaus beschreven zijn, kan je jouw leerlingen continu de ondersteuning geven die zij nodig hebben om de volgende stap te kunnen zetten in hun ontwikkeling.