Resultaten

In de onderbouw werken we met percentages; je ziet hoeveel procent de leerling goed heeft gescoord op een bepaalde vaardigheid. In de bovenbouw zie je welk referentieniveau de leerling beheerst en welke ontwikkelscore daar bij hoort. Voor het interpreten van de toetsresultaten in het IEP LVS, zie Handreiking interpreteren toetsresultaten Taal & Rekenen IEP LVS. Voor het interpreteren van de leergroei in de onder- en bovenbouw, zie Handreiking periode 2.

Toelichting
Als je meer wilt weten over de inhoud van de toetsen of de resultaten, raadpleeg dan de toelichtingen. Deze vind je via 'Menu', 'Toetsinformatie' en klik op de toets. Klik bij downloads op 'Toelichtingen'. 

De toelichting is een document dat inzicht geeft in het gebruikte toetskader van het IEP LVS. Doordat voor iedere vaardigheid, per domein de verschillende niveaus beschreven zijn, kan je jouw leerlingen continu de ondersteuning geven die zij nodig hebben om de volgende stap te kunnen zetten in hun ontwikkeling.