6.2.6 Individuele voortgangsgrafiek

Onder de leergroei zie je de voortgangsgrafiek van alle hoofd-toetsen gelinkt aan het referentieniveau. Hierin zie je de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen op de verschillende vaardigheden. Op de horizontale as van de grafiek zie je de leerjaren met daarbij de schooljaren. Als een leerling doubleert, komt hier een jaar tussen met daarbij eenzelfde leerjaar. Op de verticale as van de grafiek zie je de ontwikkelscore, die doorloopt van van leerjaar 3 tot en met 8. Je ziet hier ook bij welke ontwikkelscore het 1F- of het 2F(taal)/1S(rekenen)-niveau wordt beheerst.

Wanneer je in de voortgangsgrafiek op een bolletje klikt, zie je het resultaat van die toets. Je kunt hier ook door klikken naar de detailscores van de toets.  

Als je op een van de vaardigheden klikt, dan zie je alleen de voortgangsgrafiek van die vaardigheid en het landelijk gemiddelde op die vaardigheid (het landelijk gemiddelde wordt niet getoond op de talentenkaart voor de leerlingen). Je kunt in dit scherm ook weer op het bolletje van de toets klikken om de toetsnaam, de afnamedatum en het toetsresultaat te zien, of om door te gaan naar de detailscores van de toets.