4.2 Instructies en afname

Instructievideo voor de onderbouw
Ieder deel van een toets voor groep 3, 4 en 5 start met een instructievideo waarin we uitleggen hoe de leerlingen de vragen in moet vullen en wat de bedoeling is van de toets. Je kunt deze video klassikaal kijken, of de leerlingen het zelf laten bekijken op hun device voorafgaand aan de toets. 

Oefenvragen
Ieder deel van een toets begint met één of meerdere oefenvragen (max. 4). Leg aan de leerlingen uit dat deze vragen niet mee tellen maar dat het bedoeld is om hen even te laten wennen aan de toets.

Na deze oefenvragen kunnen zij ervoor kiezen om de oefenvragen nog een keer te bekijken of om te starten met de toets.

Toets maken
Wanneer de leerling een toets gestart heeft, dan zie je dit aan het play-teken in het groepsoverzicht. Als je er op klikt, zie je welke toets de leerling aan het maken is. 

In het IEP LVS worden verschillende soorten vragen gebruikt, bijvoorbeeld open vragen, meerkeuze vragen en vragen waarbij ze twee antwoorden met elkaar moeten verbinden. Deze soorten vragen worden allemaal uitgelegd in de instructievideo en in de oefenvragen.   

De leerlingen kunnen de antwoorden invullen door het antwoord te typen of door de juiste cijfers en letters aan de klikken.

Aan de kleur van het bolletje van de vraag kun je zien of er een antwoord is ingevuld. Een groen bolletje betekent dat er een antwoord is gegeven (niet goed of fout), een grijs bolletje betekent dat een vraag nog niet is ingevuld, een wit bolletje betekent dat je bij die vraag bent gebleven. 

De leerling kan een vraag alsnog invullen, door op het bolletje te klikken (zie hierboven). De leerling kan naar de vorige of de volgende vraag door op de pijltjes te klikken (zie hieronder).

Uitloggen/pauze
De leerling kan tijdens de toets uitloggen, bijvoorbeeld omdat het pauze is of omdat het tijd is om naar huis te gaan. De leerling klikt dan op het pijltje bij zijn naam en klikt dan op uitloggen.

De antwoorden blijven bewaard en de leerling kan de toets de volgende keer weer hervatten.

Hulpmiddelen
Wanneer audio-ondersteuning aan staat, omdat je het hebt aangezet of omdat het standaard in de toets zit, kan de leerling de audio afspelen door op de play-knop te klikken.

Andere hulpmiddelen, zoals geprinte teksten en denkpapier, kun je vooraf downloaden en printen (zie Stap 3).

Afsluiten
De meeste toetsen in het IEP LVS bestaan uit twee delen. Na het eerste deel krijgt de leerling de melding dat hij klaar is met deel 1. Hij krijgt nog de melding om te controleren of alle vragen beantwoord zijn. Om de overige vragen nog te beantwoorden, kan de leerling terug naar de grijze bolletjes. Als de leerling denkt dat alle vragen beantwoord zijn, klikt de leerling op het pijltje. Let op: Als de leerling hier op het pijltje klikt om verder te gaan, kan de leerling niet meer terug naar dit deel. 

De leerlingen krijgen na het eerste deel de instructie dat zij pas verder mogen als de juf of meester dat zegt. Je kunt er als leerkracht voor kiezen om de leerlingen direct het volgende deel te laten maken of ze eerst een pauze te geven, waarbij de lengte van deze pauze ook door de leerkracht wordt bepaald (een uur, een dag, een week, etc.).  Als je gebruik wilt maken van de pauze, kunnen de leerlingen uitloggen. 

Na het tweede deel komt er opnieuw een mededeling welke vragen er overgeslagen zijn. De leerling kan de vragen alsnog beantwoorden door op het pijltje te klikken bij de vraag, of op het bolletje rechts in het overzicht.

Als de leerling de toets wil afsluiten, moet hij dit twee keer bevestigen.

De leerling keert terug naar het hoofdscherm en ziet daar welke toets is gemaakt en welke er nog klaar staan om te maken. De leerling kan deze toets starten of het scherm afsluiten en een andere keer verder gaan.