Schoolweging en ambitie toevoegen

Schoolweging

Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt er in het nieuwe onderwijsresultatenmodel door de Inspectie van het Onderwijs rekening gehouden met de leerlingpopulatie in de vorm van de schoolweging. In het IEP LVS kan je je opbrengsten altijd vergelijken met het IEP landelijk gemiddelde, maar je kan ook de resultaten van jouw leerlingen vergelijken met die van leerlingen op scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. 

We hebben de schoolweging automatisch voor je ingevuld vanuit de DUO lijst. Klopt het niet? Je kunt de schoolweging zelf aanpassen.

 

Schoolweging aanpassen

Je vult de schoolweging in via Menu > School. Kies voor de tab "Instellingen" en klik op Bewerken. Vul de schoolweging in en klik op Opslaan.

De schoolweging wordt meegenomen in de volgende overzichten:

  • Leerlingvoortgang
  • Groepsvoortgang en groepsleergroei 
  • Dwarsdoorsnedes op groep, leerjaar en school

Hieronder zie je de vijf categorieën die we in het IEP LVS hanteren voor de schoolweging. Door deze indeling zitten er voldoende IEP LVS-scholen met een vergelijkbare ouderpopulatie in elke categorie waarmee je jullie resultaten kan vergelijken. We evalueren de indeling jaarlijks en bekijken of het zinvol is meer categorieën toe te voegen. Wanneer je de schoolweging aanpast, kan het voorkomen dat de gemiddelde lijn van de schoolweging niet verandert, omdat de nieuwe schoolweging nog in dezelfde categorie valt.

Categorie 1: schoolweging 20,0 t/m 22,9
Categorie 2: schoolweging 23,0 t/m 26,9
Categorie 3: schoolweging 27,0 t/m 32,9
Categorie 4: schoolweging 33,0 t/m 36,9
Categorie 5: schoolweging 37,0 t/m 40,0
 

Ambitie (eindtoets)

Voor de eindtoetsresultaten is het mogelijk om een ambitie op 1F en een ambitie op 2F/1S in te vullen. Zo kan ook jouw bestuur jouw ambitie terugzien in de bovenschoolse IEP module. 

Je vult de schoolweging in via Menu > School. Kies voor de tab "Instellingen" en klik op Bewerken. Vul de ambities in en klik op Opslaan.