Koppeling LAS - Parnassys en Esis

Maakt jouw school gebruik van Parnassys of Esis? Dan kun je de toetsresultaten vanuit het IEP LVS uitwisselen met je LAS. Hierdoor kun je alle gegevens van de leerlingen op één plek verzamelen en bewaren. Via Menu > School > Resultatenkoppeling kan je het IEP LVS koppelen aan het LAS van je school.