Plaatsingswijzer

De resultaten van het IEP LVS zijn terug te vinden in de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een systematiek waarbij de meerjarige taal- en rekenontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar is in jullie IEP LVS, centraal staat bij de advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van het schooladvies. Een kind is echter meer dan taal en rekenen. Lees meer!