6.1.1 Groepsvoortgangsgrafiek

Klik in het groepsoverzicht op het tabblad ‘Voortgang’. Hier zie je de groepsvoortgangsgrafieken van alle taal- en rekentoetsen die de leerlingen gemaakt hebben. De groepsvoortgangsgrafiek toont de gemiddelde ontwikkelscore van de leerlingen uit het huidige leerjaar. Van alle resultaten die een leerling heeft behaald in een periode van het getoonde school- en leerjaar telt de hoogste score mee voor het gemiddelde. Dit gemiddelde wordt als één punt weergegeven. Scores van leerlingen die niet in het getoonde school- en leerjaar vallen worden buiten beschouwing gelaten voor het gemiddelde.

In de tab 'Alle vaardigheden' zie je alle gemiddelden van de toetsresultaten in één overzicht. Klik op één van de vaardigheden om de resultaten van de betreffende vaardigheid te zien. Beweeg over de bolletjes om het resultaat te zien:

Onderin de grafiek kan je het landelijk gemiddelde aanklikken. Deze lijn laat zien hoe er gemiddeld gescoord is op een IEP LVS-toets, kan je de resultaten van jouw groep vergelijken met het gemiddelde.