Afname

  • Overal waar 'toetsen' staat, kan ook 'examens' gelezen worden

De omstandigheden tijdens een toetsafname moeten optimaal zijn: dat komt de prestaties van je studenten ten goede. Bij een toetsafname komt meer kijken dan enkel een lokaal vastleggen in het rooster. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor voldoende plekken, kladpapier en headsets, maar ook aan rust in de aangrenzende lokalen. Naast de optimalisering van de omstandigheden draait het vooral ook om de gelijkheid van de omstandigheden, zodat iedere student een gelijke kans krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft. Bij de afname van de toetsen spreken en gesprekken betekent dat bijvoorbeeld dat docenten hun klassen dezelfde instructie geven en dat gespreksleiders zich houden aan de gespreksleidraad. Meer informatie over de afnamespecificaties per toets, zoals toetstijd en toegestane hulpmiddelen, vind je bij toetsen in de TOA.

Om een optimale en gelijke toetsafname te realiseren, is het van belang dat je de toetsafname goed en tijdig voorbereidt. Daarbij is het belangrijk dat je weet waar je rekening mee kunt houden bij de afname van een toets, hoe je dat doet en vooral ook wat je moet doen als er toch iets mis gaat. Ga naar afnamecondities voor tips bij de toetsafname.

Na een optimale voorbereiding kan de toets dan ook echt worden afgenomen. Voor de toetsen die digitaal worden afgenomen in de TOA moet de student inloggen in de TOA om de toets te kunnen maken. Hoe de student moet inloggen lees je bij inloggen als student.

Hoe goed je de toetsafname ook hebt voorbereid, er kunnen altijd problemen ontstaan tijdens de afname van de toets. Ga naar problemen tijdens de afname voor de oplossing op veelvoorkomende problemen, zoals problemen met het internet of met het inloggen. In het uiterste geval is het mogelijk om een lopende toetsafname stop te zetten. Ga naar toetsafname stopzetten voor meer informatie hierover.

Als laatste kan een surveillant tijdens een afname gebruik maken van een zitting. Op die manier kan de surveillant heel eenvoudig zien welke student tijdens een zitting recht heeft op een hulpmiddel bij het maken van een examen. Lees hierover meer bij Examenzitting.