Handmatige beoordeling inzien

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren worden handmatig beoordeeld in de TOA (zie ook toetsen beoordelen in de TOA). Als de toets handmatig is beoordeeld, dan kun je deze beoordeling inzien. Open hiervoor de toetsuitslag (zie rapportages op toetsniveau bekijken). Je ziet dan in het grote groene vak onder de toetstitel welke beoordelaar de toets heeft beoordeeld. 

Door op '[A1]' te klikken, kun je de ingevulde beoordelingscriteria bekijken. Let op: niet iedereen heeft altijd toegang tot deze mogelijkheid. Het is afhankelijk van de rol in TOA, en afspraken die gemaakt zijn binnen in een organisatie. Je kan aan je instellingsbeheerder navragen welke afspraken voor jullie gelden.