Waarom een toetsplan en examenplan?

In het toetsplan en examenplan leg je alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen en examens binnen je instelling overzichtelijk vast, waarbij je formatieve en summatieve toetsen duidelijk van elkaar kunt scheiden. Dit geeft richting aan het onderwijs. Het einddoel (de summatieve examentoets) en de weg daarnaartoe (de formatieve voortgangstoetsen) zijn immers bekend. Het hanteren van een instellingsbreed toets- en examenplan biedt daarnaast mogelijkheden tot kostenbesparing, gedifferentieerd onderwijs en het borgen van een betrouwbare beoordeling.

Duidelijke scheiding formatieve en summatieve toetsen

Door onderscheid te maken tussen een toetsplan en examenplan kun je formatieve en summatieve toetsen duidelijk van elkaar scheiden. In het toetsplan neem je de voortgangstoetsen (te vinden onder het tabblad toetsen) op. In het examenplan neem je de afsluitende examens (te vinden onder het tabblad examens) op. Zo breng je een duidelijke scheiding aan tussen onderwijs en examinering, en voorkom je dat eenzelfde toets zowel als voortgangstoets als examen wordt afgenomen. In de TOA kan een organisatie een aantal formatieve toetsen desgewenst oormerken als examen. In dat geval worden die toetsen ook verplaatst naar het tabblad examens.

Kostenbesparing

Eenheid in toetskeuze geeft de mogelijkheid tot kostenbesparing. Het gebruik van een toets- en examenplan maakt het mogelijk om examens centraal te organiseren en af te nemen. Zo kunnen er surveillanten worden ingezet bij de toetsafnames, zodat docenten meer tijd overhouden voor hun onderwijs. Ook hoeven examens maar eenmalig te worden vastgesteld als afdelingen dezelfde toetsen afnemen.

Gedifferentieerd onderwijs

Met een generiek toets- en examenplan kun je eenvoudig een centrale nulmeting organiseren. Een centrale nulmeting maakt het startniveau van studenten inzichtelijk. Zo kun je in je onderwijs beter differentiëren. In je toets- en examenplan leg je tevens de voortgangsmetingen vast. Zo houd je zicht op de ontwikkeling van studenten op weg naar het centraal examen. Je weet dan wie er klaar is voor het examen en je kunt efficiënt gebruikmaken van de examenlokalen. Dit maakt een gespreide en efficiënte inzet van de examenlocaties mogelijk.

Meer betrouwbare beoordelingen

Door het gebruik van een generiek toets- en examenplan worden binnen een instelling dezelfde toetsen afgenomen. Dit maakt het mogelijk om beoordelingen aselect te verdelen over de beoordelaarspool, zodat docenten niet hun eigen studenten beoordelen. Dit draagt bij aan de objectiviteit en daarmee de betrouwbaarheid van de beoordeling. Lees hier meer over bij de kwaliteit van de beoordeling borgen.