Toetsen, toetsplan en examenplan

In de TOA staan 900 methodeonafhankelijke toetsen en examens. Zo bevat de TOA toetsen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en rekenen, maar ook een intake-instrument voor het mbo en toetsen Loopbaan en burgerschap. Ga voor alle inhoudelijke informatie over de toetsen naar toetsen in de TOA.

Om de TOA optimaal in te kunnen zetten als toets- en exameninstrument is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben waarvoor je de TOA wilt gebruiken. Wil je bijvoorbeeld alleen formatieve toetsen Nederlands afnemen bij je leerlingen? Of wil je ook instellingsexamens afnemen? Een toets is nooit een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Zodra je weet waar je naartoe wilt, kies je de juiste toets binnen het onderwijstraject. In het toetsplan en examenplan leg je per niveau en vaardigheid vast welke toets wanneer wordt ingezet en met welk doel (nulmeting, voortgang, examen). In het toetsplan staan de voortgangstoetsen (formatieve toetsen) waarmee gemeten wordt hoe ver een student al op weg is naar het einddoel. In het examenplan neem je de afsluitende examens (summatieve toetsen) op, die formeel worden vastgesteld door de examencommissie. Het toetsplan en examenplan kunnen worden ingevoerd in de TOA. Zo worden alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen en examens binnen je instelling overzichtelijk vastgelegd en voorkom je dat studenten dezelfde toets twee keer maken, bijvoorbeeld als voortgangstoets en als examen.

Lees meer over de voordelen van een toets- en examenplan bij waarom een toetsplan en examenplan?. Ga voor meer informatie over het gebruik van het toets- en examenplan in de TOA naar wanneer neem je welke toets af? en toetsplan en examenplan invoeren in de TOA.