Toetslijst, Toets- en Examenplan invoeren

In TOA zie je een overzicht van alle toetsen waar de instelling toegang voor heeft, dit is de Toetslijst. In dit overzicht kunnen toetsen geoormerkt worden als examen. Daarnaast kunnen toetsen ook geblokkeerd worden voor afname.

 

Het Toets- en Examenplan kunnen worden ingevoerd in de TOA. Zo worden alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen en examens binnen je instelling overzichtelijk vastgelegd en voorkom je dat studenten eenzelfde toets zowel als voortgangstoets als examen maken.

 

In de TOA is het mogelijk om per afdeling een eigen toets- en examenplan te hanteren. Ook kun je één instellingsbreed toets- en examenplan hanteren en hier, desgewenst, per afdeling in specificeren. De keuze voor een plan per afdeling of een instellingsbreed toets- en examenplan maakt iedere instelling op basis van wat passend is binnen het toetsbeleid van de instelling. De examencommissie is hiervoor verantwoordelijk. Worden examens centraal georganiseerd en centraal afgenomen? Dan is het handig om een zo generiek mogelijk plan zo breed mogelijk door te voeren. Wordt er echter gebruikgemaakt van een uitwisselprogramma met beroepsgerichte instellingsexamens, dan ligt het voor de hand om per afdeling te bepalen welke toetsen het meest passend zijn.

 

Gebruik van een planningstool

Vaak ligt de logistieke taak van het klaarzetten van de examens en het verspreiden van de examendocumenten bij het examenbureau. Door gebruik te maken van een planningstool kan veel werk uit handen worden genomen. Door de momenten waarop examens afgenomen kunnen worden in het systeem in te voeren, kunnen studenten zichzelf inschrijven voor een examen op het moment dat zij daar klaar voor zijn. Ze boeken dan als het ware een plek. Door een koppeling tussen de planningstool en het toets- en examenplan in de TOA worden de examens vervolgens volledig automatisch klaargezet op het juiste moment en voor de juiste persoon. Ook worden de bijbehorende examendocumenten automatisch naar de betrokkenen verstuurd.