Beoordelaars Management Systeem

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Een toets kan aan een beoordelaar of beoordelaarsgroep worden toegewezen tijdens het klaarzetten van een toets. Ga naar toetsen klaarzetten voor meer informatie hierover. Wanneer er tijdens het klaarzetten van de toets geen beoordelaar is toegewezen, kan de toets ook nog op een later moment worden toegewezen aan een beoordelaar via het 'Beoordelaars management Systeem' (BMS).

Het BMS is beschikbaar voor de rollen:

  • Instellingsadmin
  • Afdelingsadmin
  • Examenbureaubeheerder en
  • Docentbeheerder

Examenbureau en Docent hebben alleen kijkrechten.

Bij het menu-onderdeel Toetsen heet dit onderdeel Beoordelaarsbeheer, bij het menu-onderdeel Examens heet dit onderdeel Assessorbeheer. De werking en handelingen zijn bij beide onderdelen identiek.

Het dashboard ziet er als volgt uit:

In dit overzicht kun je zien welke acties nodig zijn en kun je rechtstreeks naar de verschillende onderdelen door op de blokken te klikken. Door op een blok te klikken, wordt automatisch een filter geactiveerd en ga je naar het betreffende onderdeel. Je kunt zien waar je bent, doordat een blok een dikgedrukte rand krijgt nadat je erop klikt.

Op de overzichtspagina kun je rechtstreeks een aantal acties doen.

Dit kun je doen per regel door de checkbox aan te vinken een daarna aan de achterkant één van de volgende acties te kiezen:

  • Beoordelaar toewijzen
  • Second Opinion toewijzen
  • Beoordelaar intrekken
  • Beoordeel aanvraag
  • Einddatum wijzigen

Om bij meer kandidaten dezelfde handeling uit te voeren, selecteer je meerdere kandidaten door de checkbox voor aan de regel aan te vinken en daarna via de knop Acties de handeling aan te klikken.

In het overzichtsscherm is ook een filterfunctie aangebracht die je kunt gebruiken, nadat je op Filter hebt geklikt.

Gekozen filters worden zichtbaar na bevestigen van je keuze.