Typen toetsresultaten in de TOA

  • Overal waar 'toetsen' staat, kan ook 'examens' gelezen worden

De TOA heeft voor het beroepsonderwijs toetsen Nederlands, moderne vreemde talen (MVT) en rekenen. De toetsen Nederlands, MVT en rekenen geven uitslag op referentieniveau of CEF-niveau. Daarnaast wordt bij ieder toetsresultaat een ontwikkelscore weergeven. Deze uitslagen zijn niet altijd direct gekoppeld aan een cijfer. Wel zijn er richtlijnen uitgewerkt voor een zinvolle cijferbepaling.

Naast taal en rekenen is er ook een belangrijke plek ingeruimd voor de competenties die betrekking hebben op loopbaan en burgerschap en studievaardigheid. Opleidingen moeten aantonen dat deze competenties daadwerkelijk gemeten zijn. Naast taal- en rekentoetsen bieden wij daarom een tweetal aanvullende ‘speciale’ toetsen aan: de TOA intake mbo en de toets Loopbaan en burgerschap. Deze toetsen hebben ieder een eigen specifieke toetsuitslag. Er wordt geen uitslag gegeven op referentieniveau of CEF-niveau en ook wordt er geen ontwikkelscore aan deze toetsen verbonden. Lees hier meer over bij interpreteren toetsresultaten TOA intake mbo en interpreteren toetsresultaten Loopbaan en burgerschap.