Ontwikkelscore

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De taal- en rekentoetsen in de TOA geven naast een uitslag op referentieniveau of CEF-niveau ook een ontwikkelscore. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus en laten de voortgang binnen een referentieniveau of CEF-niveau zien. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van het niveau van de toets en de behaalde procentuele score. Het geeft een verfijning van de toetsuitslag. 

Met de ontwikkelscores kun je zien of en hoe een student zich ontwikkelt. Ook kun je op basis van de ontwikkelscores toetsresultaten met elkaar en met het landelijke gemiddelde vergelijken. In het voorbeeld hieronder zie je op basis van drie toetsmomenten dat een student een ontwikkeling heeft doorgemaakt van 1F naar 2F.