Voortgangsrapportage op instellingsniveau genereren in de TOA

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De instellingsbeheerder kan een voortgangsrapportage ontwikkelen voor de gehele instelling. De voortgangsrapportage kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de studenten in te zien per vaardigheid en het verschil/overeenkomst per sector in kaart te brengen. Hierbij is het belangrijk om met een goed toetsplan te werken (zie ook toetsen, toetsplan en examenplan). Wil je meer informatie over hoe je de voortgangsrapportage kunt inzetten? Neem dan contact op met je contactpersoon van de TOA bij Bureau ICE.