Welke informatie kan ik uit de toetsresultaten halen?

De toetsresultaten in de TOA geven inzicht in hoe de student een toets gemaakt heeft. Op de uitslag- en adviesrapportages van de taal- en rekentoetsen is een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau of CEF-niveau, de bijbehorende ontwikkelscore en indien van toepassing een cijfer opgenomen (zie ook typen toetsresultaten in de TOA).

Daarnaast wordt bij de meeste taal- en rekentoetsen ook een detailuitslag gegeven op de verschillende onderdelen in de toets. Zo is voor de student inzichtelijk wat zijn scores zijn en waar verbeterpunten liggen. Voor jou als docent maken de rapportages op toetsniveau zichtbaar hoe studenten ervoor staan in relatie tot de doelen. Dit levert directe informatie op voor de begeleiding van je studenten en invulling van je lessen en geeft inzicht in het rendement van je onderwijs. Lees meer over welke informatie je uit de rapportages van de taal- en rekentoetsen kunt halen bij toetsresultaten interpreteren.