Interpreteren toetsresultaten MVT

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Aan de toetsen moderne vreemde talen (MVT) wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde CEF-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. De toetsen voor de receptieve vaardigheden worden automatisch beoordeeld. Bij toetsen voor de productieve vaardigheden moet dit handmatig gebeuren. Lees hier meer over bij cijferbepaling toetsen receptieve vaardigheden en cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. Voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren beoordeel je de producten eerst handmatig in de TOA (zie ook toetsen beoordelen in de TOA). Op basis van de door jou ingevulde beoordelingen krijg je een uitslag. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van het in de toets gemeten niveau. De toetsen meten of de student het getoetste niveau wel of niet beheerst. Een student die bijvoorbeeld een toets Engels Schrijven A2 maakt, kan dus niet B1 als resultaat krijgen.

Detailuitslag op toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijg je bij de toetsen MVT ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt als niveaubepaling, maar ook voor diagnose. Voor de toetsen Engels schrijven wordt bijvoorbeeld een uitslag gegeven op de deelvaardigheden coherentie, woordenschat en woordgebruik, grammaticale correctheid en spelling en interpunctie. 

Op basis van de detailuitslag kun je gerichter differentiëren in je onderwijs. Wil je persoonlijk advies over hoe je de TOA kunt inzetten om te differentiëren? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via 088 556 9800.