Soorten toetsen

Toetsen heb je in alle soorten en maten. In de TOA vindt u de volgende toetsen en examens:

  • Niveautoetsen
  • Combinatietoetsen
  • Basistoetsen
  • Instellingsexamens
  • Voorschatter

Niveautoetsen

Een niveautoets gebruikt u om een voortgangs- of eindniveau vast te stellen. Een niveautoets bevat daarom ook vragen over één CEF of Meijerink niveau. Het resultaat wordt aangeduid in een cijfer voor het getoetste niveau. Naast dit cijfer geeft de uitslag ook diagnostische informatie. Er wordt weergegeven hoe de kandidaat op de afzonderlijke onderdelen van Taal of Rekenen gescoord heeft. Zo kunt u zien op welke gebieden de kandidaat mogelijk nog ondersteuning nodig heeft.

Combinatietoetsen

Een combinatietoets bevat vragen over meerdere CEF of Meijerink niveaus. De toets is daarom geschikt om in te zetten voor de intake. Op basis van het resultaat kan het onderwijs op maat ingevuld worden voor de kandidaat.

Basistoetsen

De basistoets meet of een leerling op weg is naar het gewenste startniveau of dat de leerling het niveau al beheerst.

Instellingsexamens 

De taalvaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren worden niet centraal geëxamineerd, elke school is zelf verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) deze instellingsexamens. De TOA bevat daarom instellingsexamens die voldoen aan de eisen die gesteld zijn. Bureau ICE heeft deze producten als instellingsexamen geoormerkt. Bureau ICE is gecertificeerd leverancier sinds juli 2018.

Voorschatter

Voor de CEF/ERK niveaus zijn Voorschatterstoetsen voor taal beschikbaar. De Voorschatter taalvaardigheid is een toets waarmee een globale indicatie verkregen kan worden van de taalvaardigheid van de kandidaat. Op basis van het resultaat kan vervolgens de juiste niveautoets Schrijven, Spreken of Gesprekken voorgelegd worden aan de kandidaat. Ook bestaat er een voorschatter incl niveautoets. Dit zijn intaketoetsen voor Lezen en Luisteren aanwezig met een ‘geïntegreerde’ Voorschatter taalvaardigheid. Dit betekent dat de kandidaat de Voorschatter maakt en dat de software vervolgens direct de juiste niveautoets voorlegt aan de kandidaat.

Receptieve en productieve vaardigheden

Bij Taalvaardigheid maken we een onderverdeling naar receptieve en productieve vaardigheden.

Receptieve vaardigheden
Lezen 
Kijken/Luisteren

 

Productieve vaardigheden
Schrijven
Spreken
Gesprekken voeren