Status- en voortgangsrapportages genereren

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Naast rapportages op toetsniveau kun je ook rapportages downloaden die de ontwikkeling van studenten over meerdere toetsen heen in beeld brengen: de status- en voortgangsrapportages. Je kunt een status- of voortgangsrapportage zowel voor een individuele student als voor een groep studenten genereren. Ga naar status- en voortgangsrapportages genereren voor individuele studenten voor een beschrijving van hoe je een status- en voortgangsrapportage voor een specifieke student kunt genereren. Bij status- en voortgangsrapportages genereren voor groepen studenten lees je hoe je een status- en voortgangsrapportage voor een groep studenten kunt downloaden. Je kunt de status- en voortgangsrapportages exporteren naar Excel. Ga naar status- en voortgangsrapportages exporteren naar Excel voor meer informatie hierover.