Interpreteren toetsresultaten TOA intake mbo

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De resultaten van de TOA intake mbo zijn direct na afname beschikbaar voor de studieloopbaanbegeleider en worden weergegeven in een rapportage. De rapportage start met een spindiagram die een overzicht geeft van de scores van de student. De TOA intake mbo geeft standaard uitslag op de onderdelen leereffectiviteit, functioneringsprofiel, leerbaarheid en sociale context. Wanneer een student in een tijdsspanne van zes maanden na de TOA intake mbo ook andere toetsen (met een ontwikkelscore) maakt in de TOA, dan worden de toetsresultaten van deze toetsen toegevoegd aan het spindiagram.


Na het spindiagram is in de rapportage opgenomen hoe de student per onderdeel (leerbaarheid, leereffectiviteit, functioneringsprofiel en sociale context) heeft gescoord en wat dit betekent. Ook wordt een aanvullend overzicht gegeven van de voorkeur van de student voor een bepaald werktype, onderverdeeld in beeld van de opleiding en beeld van het beroep.