Beoordelaars toewijzen in de TOA

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Voor het handmatig beoordelen van een spreek-, gespreks- of schrijftoets moet er altijd een beoordelaar aan de toets worden toegewezen in de TOA.  Je kunt een toets toewijzen aan een specifieke beoordelaar of aan een beoordelaarsgroep. In dit laatste geval wordt de toets willekeurig toegewezen aan één van de beoordelaars uit die groep. Voordat je een toets aan een beoordelaarsgroep kunt toewijzen, moet er eerst een groep worden aangemaakt door de beheerder. Ga naar beoordelaarsgroepen aanmaken voor meer informatie hierover.

Je kunt een toets toewijzen aan een specifieke beoordelaar of beoordelaarsgroep tijdens het klaarzetten van een toets. Wanneer er tijdens het klaarzetten van de toets geen beoordelaar is toegewezen, kan de toets ook nog op een later moment worden toegewezen aan een beoordelaar. Lees hier meer over in het Beoordelaars Management Systeen. Ook is het hier mogelijk om de beoordelaar te wijzigen die aan een toets is toegewezen.