Niveaubeoordeling diagnostisch en rubricsbeoordelingsmodel

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Je beoordeelt of de student voldoet aan de referentienorm aan de hand van het diagnostisch of  rubrics beoordelingsmodel. De exacte wijze waarop de niveaubeoordeling van de toets plaatsvindt, is afhankelijk van het beoordelingsmodel dat je hebt gekozen. Wil je meer weten over wanneer je welk model het beste kunt kiezen, ga dan naar beoordelingsmodellen in de TOA.

Niveaubeoordeling met behulp van het diagnostische beoordelingsmodel

Beoordeel je met behulp van het diagnostische beoordelingsmodel, dan beoordeel je ieder beoordelingscriterium afzonderlijk. Het beoordelingsmodel is opgedeeld in een aantal categorieën met daarbij één of meerdere meerkeuzevragen. Bij de beoordeling lees je de vraag en kies je het antwoord dat het meest recht doet aan de taalproductie van de student. Als je alle vragen hebt beantwoord en klaar bent met de beoordeling, wordt aan de hand daarvan het niveau én het profiel van de student bepaald. In het profiel zie je de score op de vormaspecten gekoppeld aan de gemeten niveaus. Daarbij hoort de niveau-uitslag van de student en het corresponderende cijfer. Dit wordt op basis van de beoordeling automatisch door het systeem berekend (zie ook cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden). Als de student op één of meer vormaspecten lager scoort dan het te meten niveau, heeft hij het niveau niet behaald.

Niveaubeoordeling met behulp van het  rubricsbeoordelingsmodel

Beoordeel je met behulp van het  rubricsbeoordelingsmodel, dan stel je in één keer het algehele niveau van de student vast. Hiervoor wordt een beschrijving van het taalniveau gegeven. Deze beschrijving is verdeeld naar een vier-, vijf- of zestal aspecten, afhankelijk van de vaardigheid. Deze aspecten zijn een uitwerking van de kenmerken van de taakuitvoering, zoals die worden beschreven in het Referentiekader taal en rekenen of het CEF. Als beoordelaar bepaal je of de student minimaal aan alle aspecten van de betreffende niveaubeschrijving voldoet. Bij de beslissing of een student voldoet aan het niveau, mogen aspecten niet met elkaar worden gecompenseerd. Je bepaalt dus aan de hand van de volledige beschrijving of de student het betreffende niveau beheerst. Hiermee wordt de uitslag van het examen bepaald.