Welke extra ondersteuning is toegestaan voor studenten met dyslexie of dyscalculie?


De TOA biedt een aantal ondersteunende functies voor studenten met dyslexie of dyscalculie, zoals het toekennen van 25% toetstijdverlenging, de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen in de toetsspeler door middel van de plus- en minknop rechtsboven in de toetsspeler en de mogelijkheid tot verklanking. Bij een digitale afname moeten deze ondersteunende functies vooraf zijn toegekend aan de student. Dit kan meegenomen worden bij het automatisch toevoegen of wijzigen van gebruikersgegevens via een CSV-bestand (zie CSV-bestand aanmaken) of handmatig worden ingesteld in de TOA (zie handmatig ondersteunende functies toekennen in de TOA).

Bij elke toets wordt daarnaast aangegeven welke hulpmiddelen zijn toegestaan, zoals kladpapier of een woordenboek. Studenten met dyslexie of dyscalculie mogen niet zomaar extra hulpmiddelen gebruiken. Als het gebruik van een rekenmachine bijvoorbeeld niet is toegestaan bij een rekentoets, dan mag een student met dyscalculie hier ook geen gebruik van maken.