Evalueren en analyseren

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De toetsen en examens in de TOA geven relevante informatie over de vaardigheid en ontwikkeling van studenten. Wanneer je de toetsen en examens in de TOA gestructureerd inzet met bijvoorbeeld een toetsplan en examenplan, kan de TOA ook relevante informatie geven op afdelings- of instellingsniveau. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden ingezet ter sturing of verantwoording, maar ook voor rendementsonderzoek waarmee vragen beantwoord kunnen worden als: Wat zijn succesfactoren binnen opleidingen of sectoren? Wat draagt bij aan een hoog rendement? Waar is wellicht meer aandacht voor nodig binnen het onderwijs?

De informatie op afdelings- of instellingsniveau kan op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt worden. Als eerste is het mogelijk om statistieken op te vragen met betrekking tot de toetsafnames in de TOA. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden hoe studenten binnen een afdeling scoren op een specifieke vaardigheid (bijvoorbeeld Nederlands schrijven) en/of toets en hoe deze scores zich verhouden tot de scores van andere TOA-gebruikers binnen de instelling. Ook kan er gekeken worden hoe studenten met een bepaalde vooropleiding scoren op deze vaardigheid. Ga voor meer informatie over het opvragen van deze statistieken naar afnamestatistieken genereren in de TOA.

Daarnaast is het mogelijk om een voortgangsrapportage te genereren voor de gehele instelling. Deze is per vaardigheid op te vragen. In de voortgangsrapportage zijn per vaardigheid alle toetsresultaten overzichtelijk opgenomen voor de gehele instelling. De voortgangsrapportage maakt zo de ontwikkeling van studenten voor de betreffende vaardigheid inzichtelijk. Lees hoe je deze rapportage kunt genereren bij voortgangsrapportage op instellingsniveau genereren in de TOA.

In de TOA is het ook mogelijk om verschillende beoordelingen van één of meerdere beoordelaars met elkaar vergelijken. Hoe wordt er bijvoorbeeld beoordeeld door de verschillende taalassessoren? Is er spreiding zichtbaar in de cijfers? Zie je bij vergelijkbare doelgroepen veel verschil in behaalde resultaten? Wordt er streng of juist niet streng beoordeeld? Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de keuze van beoordelaars of ingezet worden in intervisiebijeenkomsten om de beoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen. Lees meer over hoe je een overzicht kunt genereren van beoordelingsgegevens bij beoordelingsgegevens genereren in de TOA.