Wanneer gebruik ik het diagnostische en wanneer het rubrics beoordelingsmodel?


In de TOA kun je als docent per toets zelf kiezen met welk model je wilt werken. Welk model het beste past, hangt af van het doel van de toets (formatief of summatief). Neem je een toets af om inzicht te krijgen in wat een student al goed doet en waar nog verbetering nodig is (formatief toetsen), dan is het diagnostische beoordelingsmodel het passendst. Neem je een examen af om vast te stellen welk niveau de student heeft, dan kun je het rubrics beoordelingsmodel gebruiken. Lees hier meer over bij keuze maken tussen diagnostisch en  rubrics beoordelingsmodel.