Zittingen

Een Zitting is een functionaliteit in TOA, waarbij een medewerker met de rol van surveillant
tijdens een (digitale) examenafname in TOA een aantal zaken kan regelen. Bijvoorbeeld: ter plekke verlenging van de toetstijd geven of een toets pauzeren en later weer hervatten. Ook de aan- of afwezigheid kan per kandidaat worden vastgelegd. 

Zodra ‘Zittingen’ op organisatieniveau (Instellingsbeheerder) in TOA is aangezet, kun je een (digitale) examenafname aan een Zitting koppelen. Hiernaast moet ook een surveillant aangemaakt en/of gekoppeld worden.
De surveillant kan tijdens de zitting rechtstreeks in het TOA platform zien welke kandidaat recht heeft op welk hulpmiddel.

De zitting kan in PDF worden geëxporteerd.