Toetsen beoordelen in de TOA

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren worden handmatig beoordeeld in de TOA. Bij het klaarzetten van een toets voor de productieve vaardigheden moet je een keuze maken voor het diagnostische beoordelingsmodel (DB) of het rubrics beoordelingsmodel (RB). Bij het klaarzetten van een (instellings)examen kan alleen een rubrics beoordelingsmodel gekozen worden. Nadat de toets is afgenomen, kan de toets beoordeeld worden in de TOA. De toets moet dan eerst in de TOA aan een beoordelaar zijn toegewezen. Ga voor meer informatie hierover naar beoordelaars toewijzen in de TOA. Na het toewijzen van een beoordelaar kun je de toets beoordelen. Lees alle benodigde informatie over het beoordelen van een toets bij een toets beoordelen in de TOA

Daarnaast is het mogelijk om een steekproef op de reeds beoordeelde producten uit te voeren. Meer informatie hierover lees je bij steekproef.