Rapportages op toetsniveau genereren

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

In het resultatenoverzicht kun je verschillende rapportages op toetsniveau downloaden. Voor iedere afgenomen toets kan per student een uitslagrapportage en adviesrapportage worden gegenereerd. 

Ga voor het genereren van rapportages op toetsniveau naar het tabblad Toetsen => Resultaten. Zoek de toets(en) die je wilt exporteren. Klik vervolgens op de knop exporteer.
Klik op ‘Maak rapport’ als je voor je selectie een doorlopende rapportage wilt draaien.


Ga voor het genereren van rapportages op toetsniveau naar het tabblad Toetsen => Resultaten. Zoek de toetsen die je wilt exporteren. Klik vervolgens op de knop Exporteer. Je kunt dan zelf een rapportage met de benodigde gegevens samenstellen. 

​​​​​​​