Interpreteren toetsresultaten Loopbaan en burgerschap

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De toetsen Loopbaan en burgerschap zijn opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit multiple choice vragen en wordt automatisch beoordeeld in de TOA. Het tweede deel is een proeve van bekwaamheid en moet handmatig beoordeeld worden. Pas als ook dit deel beoordeeld is, krijg je een uitslag. De resultaten van de toets Loopbaan en burgerschap worden weergegeven in een rapportage. De uitslag bestaat uit een absolute en percentuele score per onderdeel.