Interpreteren toetsresultaten rekenen

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Aan de toetsen rekenen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Aan de niveautoetsen wordt automatisch een cijfer toegekend. Bij de combinatietoetsen moet dit nog worden berekend. Lees hier meer over bij cijferbepaling toetsen rekenen.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen rekenen wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van de in de toets gemeten niveaus. De toetsen meten of de student de getoetste niveaus wel of niet beheerst. Een student die bijvoorbeeld een toets rekenen maakt op 1F-2F-niveau, kan dus als uitslag nooit 3F krijgen.

Detailuitslag op toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijg je bij de toetsen rekenen ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt als niveaubepaling, maar ook voor diagnose. De niveau- en combinatietoetsen geven een absolute en percentuele score en een uitslag per rekendomein: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden.

Op basis van de detailuitslag kun je gerichter differentiëren in je onderwijs met gerichte training naar het rekenexamen. Wil je advies over hoe je de TOA kunt inzetten om te differentiëren of wil je meer weten over hoe je studenten kunt voorbereiden op het rekenexamen? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via 088 556 9800.


De domeintoetsen geven een score per domeinonderwerp zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Domeintoets

Scoringsaspecten 1F

Scoringsaspecten 2F

Getallen

Gehele getallen

Breuken

Decimalen

Gehele getallen

Breuken

Decimalen

Getalsmaten

Negatieve getallen

Verhoudingen

Verhoudingen (gehele getallen, breuken & decimalen)

Percentages

Verhoudingen aan elkaar relateren

Schaal & vergroting/verkleining

Verhoudingen (gehele getallen, breuken & decimalen)

Percentages

Verhoudingen aan elkaar relateren

Schaal & vergroting/verkleining

Samengestelde grootheden

Meten en Meetkunde

Maten

Meetkundige figuren, begrippen en symbolen

Kaarten & tekeningen

Omtrek, oppervlakte & inhoud

Maten

Meetkundige figuren, begrippen en symbolen

Kaarten & tekeningen

Omtrek, oppervlakte & inhoud

Verbanden

Patronen

Tabellen

Diagrammen

Patronen

Tabellen

Diagrammen

Woordformules & vuistregels

Informatiebronnen combineren