Beoordelen

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

De toetsen in de TOA zijn kwalitatief hoogwaardig: de toetsen worden voortdurend gemonitord op basis van de afnames en reacties van gebruikers en zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs. Toch garandeert dit niet per se een goede afname en betrouwbare uitslag, daar is namelijk meer voor nodig. Zo is het belangrijk dat de afnamecondities voor alle studenten hetzelfde zijn. Oftewel: iedere student heeft recht op dezelfde setting waarin de toets wordt afgenomen. Dat betekent hetzelfde (type) toetslokaal, dezelfde hulpmiddelen, dezelfde toetstijd en uiteraard dezelfde toets. Maar wat er ná de toetsafname gebeurt, namelijk het beoordelen, is minstens zo belangrijk.

Automatisch beoordeelde toetsen

De TOA is erop gericht het toetsproces zo eerlijk en efficiënt mogelijk te maken. Daarom gebeurt in de TOA alles zoveel mogelijk automatisch. Het grootste deel van de toetsen wordt dan ook automatisch beoordeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toetsen lezen, luisteren, taalverzorging en woordenschat, maar ook voor de toets schrijfinzicht, de rekentoetsen en de TOA intake MBO. Op basis van de automatische beoordeling van de opgaven wordt het toetsresultaat vastgesteld. Lees hier meer over bij typen toetsresultaten in de TOA. De resultaten van de automatisch beoordeelde toetsen zijn direct na de toetsafname beschikbaar.

Handmatig beoordeelde toetsen

Hoewel we door middel van automatisering de beoordelingen zo vergelijkbaar en daarmee zo eerlijk mogelijk willen maken, kunnen en willen we niet alles tot in de kleinste details voorschrijven. Taalproductie heeft immers oneindig veel mogelijkheden waardoor het (nog) niet mogelijk is om voor iedere uiting sluitende beoordelingscriteria te hebben. We vinden het daarom beter dat de toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren handmatig beoordeeld worden door jou als docent. Ook de toetsen Loopbaan en burgerschap moeten voor een gedeelte handmatig beoordeeld worden.

Beoordelen is niet eenvoudig. We geven je daarom handvatten om ook het beoordelingsproces zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk te maken bij de kwaliteit van de beoordeling borgen. Om het beoordelingsproces zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren, hanteren we in de TOA twee beoordelingsmodellen: het diagnostische beoordelingsmodel en het rubrics beoordelingsmodel. Lees hier meer over bij beoordelingsmodellen in de TOA. Wil je weten hoe het beoordelen van de toetsen voor de productieve vaardigheden praktisch gezien in zijn werk gaat? Ga dan naar toetsen beoordelen in de TOA.