Voorbereiding digitale afname

  • Overal waar 'toetsen' staat, kan ook 'examens' gelezen worden

De meeste toetsen in de TOA worden digitaal afgenomen, zoals de toetsen lezen, luisteren, schrijven en rekenen. Zorg bij de digitale afname van TOA-toetsen altijd voor voldoende computers, headsets, kladpapier en potloden. De headsets zijn in het geval van een luistertoets nodig voor alle studenten. Voor de andere toetsen geldt dat er een headset beschikbaar moet zijn voor de studenten die recht hebben op verklanking. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten met dyslexie. De TOA biedt naast de mogelijkheid tot verklanking nog enkele ondersteunende functies voor studenten met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, zoals het toekennen van extra toetstijd en de mogelijkheid om tekstgrootte aan te passen in de toetsspeler. Bij een digitale afname moeten deze ondersteunende functies vooraf zijn toegekend aan de student. Dit kan meegenomen worden bij het automatisch importeren van gebruikersgegevens (zie nieuwe gebruikers toevoegen via CSV-bestand) of handmatig worden ingesteld in de TOA (zie handmatig ondersteunende functies toekennen in de TOA).

Maatregelen tegen frauderen

De digitale toetsen in de TOA kunnen worden afgenomen op vaste computers of op de laptops van de studenten zelf. Voor examens raden wij aan om deze altijd af te nemen op vaste computers in een computerlokaal (en niet op eigen laptops) om frauderen zo moeilijk mogelijk te maken. Daarnaast kun je nog een aantal aanvullende maatregelen nemen tegen frauderen, die hieronder nader worden toegelicht.

Controleer bij de afname van de toets bijvoorbeeld altijd of de juiste student echt de juiste toets maakt

  • Controleer met behulp van een studentenpas/ID-kaart of de student is wie hij zegt dat hij is.
  • Met behulp van de TOA kun je de toets binnen een specifiek tijdsbestek vrijgeven, bijvoorbeeld pas wanneer alle studenten in het lokaal aanwezig zijn (zie ook toetsen vrijgeven). Je kunt er ook voor kiezen de TOA-toets alleen vrij te geven voor de studenten die daadwerkelijk aanwezig zijn.
  • Het is mogelijk om examentoetsen vooraf te beveiligen met een startcode in de vorm van een individueel of algemeen wachtwoord, die je pas na aankomst van alle studenten uitdeelt (zie ook examentoetsen beveiligen met een startcode).

Zorg ook dat de omstandigheden frauderen zo moeilijk mogelijk maakt:

  • Laat studenten alle (digitale) middelen inleveren voordat ze het toetslokaal ingaan. Zorg zelf voor potloden en kladpapier en, indien nodig, een headset.
  • Zorg voor een opstelling waarbij studenten niet bij elkaar op het scherm kunnen kijken. Er bestaan plakfolies, waardoor het beeld alleen zichtbaar is als de student recht voor het beeldscherm zit.