Instellingsbeheer

Na het afsluiten van de licentie, kan het account van de instelling nader ingericht worden. Hierbij is het van belang om de inrichting van het Toetsplatform Taal zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de inrichting van de instelling zelf, bijvoorbeeld door het Toetsplatform Taal in te richten op basis van het organogram van de instelling. Zo kunnen gebruikers sneller hun weg in het systeem vinden, wat de gebruiksvriendelijkheid bevordert. Het inrichten van het Toetsplatform Taal gaat altijd in overleg met de Klantenservice van Bureau ICE. Zij kunnen u helpen met de inrichting.

De instellingsbeheerder is grotendeels verantwoordelijk voor het beheer op instellingsniveau (zie ook rechten per gebruikersrol). Hij kan bijvoorbeeld instellingsgegevens wijzigen. Lees hier meer over bij instellingsgegevens beheren. Daarnaast maakt hij de afdelingen en eventuele subafdelingen binnen de instelling aan. Ga voor meer informatie over het aanmaken, wijzigen en verwijderen van (sub)afdelingen naar afdelingen beheren. Binnen de (sub)afdelingen kunnen vervolgens kandidaat- en of beoordelaarsgroepen aangemaakt worden door de instellings-, afdelings- of docentbeheerder. Ga voor meer informatie hierover naar groepen aanmaken. Zowel de instellings- als de afdelingsbeheerder kan de licentie(s) en facturen inzien. Lees hier meer over bij licenties en facturen bekijken.