CSV-bestand aanmaken

Je kunt gebruikersgegevens automatisch importeren in de TOA via een CSV-bestand. In het CSV-bestand kun je verschillende gebruikersgegevens opnemen. Voor elk gebruikerskenmerk dat je wilt importeren neem je een specifiek importeerlabel op in het CSV-bestand. Ga naar toelichting importeerlabels CSV-bestand voor een beschrijving van de importeerlabels en bijbehorende gebruikersgegevens die je in het CSV-bestand kunt opnemen.

Je kunt gebruikmaken van een CSV-bestand voor het toevoegen van nieuwe gebruikers in de TOA, maar ook voor het wijzigen van gebruikersgegevens. Bij zowel het toevoegen van nieuwe gebruikers als het wijzigen van wachtwoorden van gebruikers via een CSV-bestand kun je automatisch wachtwoorden aanmaken. Je kunt het CSV-bestand ook inzetten om gebruikers op inactief te zetten of te archiveren. Het op inactief zetten of archiveren van een gebruiker kan altijd weer ongedaan gemaakt worden. Ga naar inactieve of gearchiveerde gebruikers weer actief maken via CSV-bestand voor meer informatie hierover.

Je kunt in één CSV-bestand ook meerdere aanpassingen opnemen. Zo kun je in één CSV-bestand bijvoorbeeld de ene gebruiker nieuw toevoegen, de gegevens van een reeds bestaande gebruiker wijzigen en weer een andere gebruiker archiveren.