Kalibreren

Een instelling kan binnen TOA Toetsplatform een kalibratie op een beoordeling uitvoeren. Een kalibreersessie wordt ingezet om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten, met als doel om de assessoren op zo’n eenduidig mogelijke manier te laten beoordelen. Het klaarzetten van een kalibreersessie kost €395. Op het moment van klaarzetten krijgt u hier altijd een melding van.