Toetsen in de TOA

De TOA bevat 900 methodeonafhankelijke toetsen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en rekenen. De taal- en rekentoetsen in de TOA zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Common European Framework of Reference (CEF). Daarnaast bevat de TOA een intake-instrument voor het mbo en toetsen Loopbaan en burgerschap.

In de TOA kun je een Excelbestand downloaden met het complete en actuele toetsaanbod. Je vindt de link naar dit Excelbestand rechts op de nieuwspagina.

In de toetstitels worden afkortingen gebruikt. De betekenis van de meest voorkomende afkortingen vind je in onderstaande tabel.

Afkorting

Beschrijving

Meijerink

Toets die de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink meet (zie referentieniveaus voor meer informatie).

CEF

Toets die de beheersingsniveaus uit het Common European Framework of Reference (CEF) meet, ook wel het Europees Referentiekader (ERK) genoemd (zie CEF-niveaus voor meer informatie).

DB

Toets die wordt beoordeeld aan de hand van het diagnostische beoordelingsmodel (zie beoordelingsmodellen in de TOA voor meer informatie).

RBToets die wordt beoordeeld aan de hand van het rubrics beoordelingsmodel (zie beoordelingsmodellen in de TOA voor meer informatie).

I

Intaketoets, deze toets kan worden ingezet als nulmeting. Intaketoetsen zijn altijd combinatietoetsen op twee of drie niveaus.

IE

Instellingsexamen, deze toets kan worden ingezet als examen.

E

Toets met de instructietaal Engels. Bij deze toetsen Engels zijn naast de opdrachten ook de vragen en de instructies in het Engels.

OGO

Toets met als thema opvoeding, gezondheid en onderwijs.

W

Toets met als thema werk.

V

Toets met als thema vrije tijd.

UV

Toets met als thema uitgaan en vrije tijd.

HS

Toets met als thema hobby en sport.

MC

Toets met als thema maatschappij en cultuur.