Beveiliging

Om de toetsen en examens op een zo betrouwbaar mogelijke manier af te kunnen nemen, is het belangrijk om de toetsomgeving (vooraf) te beveiligen. Dit kan in de TOA op verschillende manieren en op verschillende momenten in het examenproces.

IP-restricties instellen

Instellingen kunnen ervoor kiezen om gebruikers alleen toegang te geven tot de TOA vanaf specifieke computers, bijvoorbeeld de computers in het examenlokaal. Dit is mogelijk door een IP-adres of een IP-range in te stellen. Het instellen van IP-restricties is een optionele veiligheidsmaatregel. De inloggegevens van gebruikers worden dan gekoppeld aan het IP-adres of de range van IP-adressen van de instelling of afdeling. Op die manier leg je vast dat toetsen alleen vanaf bepaalde computers of locaties mogen worden gemaakt. Je kunt op deze manier bijvoorbeeld ook een IP-adres toekennen aan een student die vanuit het buitenland een toets maakt. Ga voor meer informatie hierover naar IP-restricties instellen.

Wachtwoordbeleid

VVoor een optimale beveiliging is het belangrijk om sterke wachtwoorden te gebruiken voor het inloggen in de TOA. Je kunt wachtwoorden voor groepen gebruikers in de TOA importeren middels een CSV-bestand of handmatig genereren in de TOA voor individuele gebruikers. Lees hier meer over bij automatisch wachtwoorden aanmaken voor CSV-bestand en handmatig nieuwe wachtwoorden aanmaken in de TOA.

Examentoetsen oormerken

In de TOA kun je toetsen oormerken als nulmeting, voortgangsmeting, herkansing of examen (zie ook toetsen oormerken in de TOA). Zo breng je een duidelijke scheiding aan tussen formatieve en summatieve toetsen (examens). Door toetsen als examentoets of herkansing te oormerken kun je ervoor zorgen dat deze toetsen niet door iedereen klaargezet kunnen worden. Toetsen die geoormerkt zijn als examentoets kunnen namelijk alleen worden klaargezet vanuit de rol van examinator. Hiermee voorkom je dat een examentoets tevens wordt ingezet voor andere doeleinden.

Toetsen blokkeren

Het is mogelijk om in de TOA toetsen te blokkeren (zie ook toetsen blokkeren in de TOA). Indien je een toets als examen wilt inzetten, is het verstandig om de varianten van deze toets te blokkeren. Van de taaltoetsen voor de productieve vaardigheden (schrijven, spreken en gesprekken voeren) zijn er in de TOA verschillende varianten beschikbaar. Deze varianten bevatten exact dezelfde toetsitems, maar verschillen bijvoorbeeld in instructietaal en/of beoordelingsmodel. Omdat de inhoud van deze toetsen exact hetzelfde is, is het niet wenselijk dat een collega een variant van de toets in de les gebruikt als oefening of als voortgangstoets. Wanneer een toets geblokkeerd is, kunnen gebruikers de toets niet meer klaarzetten.

Examentoetsen beveiligen met een startcode

Toetsen die in de TOA geoormerkt zijn als examen, kunnen worden beveiligd met een startcode. Studenten moeten dan een extra wachtwoord (de startcode) invoeren voordat ze het examen kunnen maken. De startcodes kunnen vooraf per student geprint en vervolgens in het examenlokaal uitgedeeld worden. Zo kan een examen nooit zonder supervisie ‘per ongeluk’ gemaakt worden. De service voor startcodes dient eerst te worden geactiveerd. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice via 0345-656685. Vervolgens kun je een examentoets beveiligen met een startcode bij het klaarzetten van de toets. Ga naar examentoetsen beveiligen met een startcode voor meer informatie hierover.

Toetsen vrijgeven voor een specifieke periode

Bij of na het klaarzetten van een toets kun je de toets vrijgeven voor een specifieke periode (zie ook toetsen vrijgeven). Je kunt dan precies instellen op welk moment iedere toets beschikbaar moet zijn. Wordt de toets in een specifiek lesuur afgenomen, dan kun je de toets bijvoorbeeld precies voor dat lesuur vrijgeven. Zo voorkom je dat studenten de toets eerder starten dan de bedoeling is.

Toetsen vrijgeven voor aanwezige studenten

In de TOA is het mogelijk om toetsen klaar te zetten zonder ze ook al vrij te geven voor de studenten. Het vrijgeven van de toetsen kun je doen op het moment van afname. Hiermee voorkom je dat een student de toets al eerder start dan gewenst is. Meer informatie hierover vind je bij toetsen vrijgeven.